Επικοινωνία

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξειδίου

Πλατεία Μάμα, 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
τηλ. 6944585735
polsylgalaxidiou@gmail.com