Μουσική βραδιά

ελληνικό έντεχνο τραγούδι

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, 21.00
Κιόσκι – Λιμάνι