Παρουσίαση βιβλίου

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019, 20.45
Πλατεία Βλάμη («Φάρος»)